Sizinlerden gelen taşıma ilanları

Altınekin ilçesi

 Tarihi oldukça eskilere dayanan Altınekin ilçesi, Anadolu Selçukluları döneminde de ticaret merkeziydi. Tarihinin en parlak dönemini Selçuklular devletinin hüküm sürdüğü yıllarda yaşayan Altınekin’e, o günlerden miras kalan Zıvarık Hanı ilçe merkezindedir.
 Altınekin’in eski adı suyu bol anlamına gelen ZIVARIK’tır. Roma devrinde PEGELLA adında büyük bir kent olmuştur. SARNIÇ HANI ve ZIVARIK HANI ile yolculara büyük hizmetler vermiştir. Bu dönemin en önemli eserlerinden biride ALİ PAŞA camiidir.
 Değişen dünya ticaret yolları ipek yolunun eski önemini kaybetmesine sebep olmuş, buna paralel düşüş yaşayan Anadolu ticaretindeki zayıflama ilçenin dengelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Kıraç olan arazisi sulu tarım yapılamadığı dönemlerde istenilen verimlilikte olmayınca ilçe cazibesini kaybetmiştir.
 Altınekin ilçesinin yüzölçümü 1106km²'lik bir alanı kapsar. ilçede tarıma elverişli alanların %69'unda sulu tarım yapılabilmekte iken %31'i ise kurak alanları oluşturmaktadır. Sıklıkla buğday ve şekerpancarı üretimi yapılırken son zamanlarda ayçiçeği ve fasulyede kendini göstermeye başlamıştır.
 İç Anadolu bölgesinde olması nedeniyle karasal iklim kuşağı içindedir.
 Cumhuriyet Dönemi'nde genelde tüm kamu kuruluşlarıyla birlikte gelişmiş bir yerleşim merkezi iken, bu kurumların bilahare diğer ilçelere kaydırılmasıyla birlikte küçük bir nahiye halini almıştır. Altınekin kasaba iken, 4 Temmuz 1988 gün ve 19507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanın 3292 Sayılı Kanunla ilçe olmuştur.
Konyanın Altınekin ilçesi
Konya Altınekin
 
 


Altınekinde evden eve nakliyat hizmeti almak istiyorsanız. Ev eşyası taşıma Firmaları linkini kullanarak, Konyada hizmet veren Altınekinde evden eve taşıma işi yapabilecek firmaları görebilirsiniz.
Sayfamızda şehirler esas alınarak nakliyat firmalarının tanıtımı yapılmıştır. Firma şehir merkezinde mi sizin aradığınız ilçede mi faaliyet gösteriyor, adresine bakarak öğrenebilirsiniz.